Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Anal��za

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza potřeb klientů terénních programů Brno
 (Petr Pivoda)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9wge/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza potřeb klientů terénních programů Brno
 (Petr Pivoda)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m9wge/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

"Jak klienti terénního programu pro uživatele návykových látek vnímají pracovníky programu"
 (Gabriela Vejrostová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gcw1vq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Drogy a jejich užívání u mladých lidí
 (Michaela Andrlová)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/bq8l9/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Reakce drogových uživatelů ve městě Brně na fenomén Designer drugs
 (Otakar Veselý)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bo5ji/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti regulace trhu tzv. "designer drugs"
 (Tomáš Turek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28873 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Drogy ve společenském kontextu (mládež a drogy)
 (Jan ŽÁK)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jxvjmc// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Postoje k uživatelům drog a k užívání drog u středoškolských studentů a jejich rodičů
 (Jana Hanusová)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h38ia/ | Psychologie / | Theses on a related topic