Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dopravní politika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Vliv příjmů a výdajů státních účelových fondů na veřejné finance se zaměřením na Státní fond dopravní infrastruktury.
 (Tomáš Kubiczek)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85918 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Právní regulace čerpání prostředků ze státních fondů České republiky
 (Josef Janoch)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lz8j5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Analýza příjmů a výdajů Státního fondu dopravní infrastuktury
 (Vojtěch Laudát)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33280 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Strategie financování Státního fondu dopravní infrastruktury
 (Michal Krauter)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//n7vmru// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Vliv kvality dopravní infrastruktury na rozvoj vybraného regionu
 (Jiří Toman)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fy820/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe
 (Jiří Dujka)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvu5o/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Kapacita dopravní infrastruktury v ČR z hlediska regionální konkurenceschopnosti
 (Pavla Mazurová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r7ezi/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Ochrana území v soustavě Natura 2000 při plánování a výstavbě dopravní infrastruktury
 (Vojtěch Dědek)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpaj8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Turnpike trusts: příspěvek k dějinám dopravní infrastruktury
 (Jiří Rademacher)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/meqlx/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Bezpečnostní ochrana kritické regionální dopravní infrastruktury (MHD)
 (Ladislava Březnovská)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)