Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozpoznání, objektů, složených, z, částí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence
 (Jan CINERT)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b4jw5p// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Ovladatelnost třínápravového autobusu při zvýšeném rychlostním limitu odlehčení 3. nápravy z 30 km/h na 62 km/h.
 (Petr Uhlíř)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//r26s7s// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Výpočetní program pro hodnocení tepelného toku zeminou u podlahy složené z více odlišných částí
 (Jakub Truneček)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//iktyu5// | Budovy a prostředí / | Theses on a related topic

Nb,Ta-oxidy z anatektických pegmatitů Českomoravské vrchoviny, Česká Republika
 (Jan Grabovski)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyst3/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Vliv sentimentu na chování investorů z pohledu behaviorálních financí
 (Zuzana Rakovská)

2020, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/as4q8/ | Finance / | Theses on a related topic

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence
 (Jan CINERT)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b4jw5p// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence
 (Jan CINERT)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b4jw5p// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Odhad pózy znakujícího člověka z videosekvence
 (Jan CINERT)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b4jw5p// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic