Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Neuron

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.
 (Stanislav DVOŘÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wxmjbl// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Neuroplasticita - její vliv na proměnu chování a myšlení člověka.
 (Stanislav DVOŘÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wxmjbl// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Následná péče o pacienty s poškozením mozku
 (Tereza OLIVOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l2x9l5// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Univerzální modul pro měření EMG
 (Tomáš Hanusek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93170 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Vývoj nástrojů pro segmentaci mozkových komor a tumoru mozku na snímcích za účelem následného vyhodnocení zájmových objektů
 (Barbora Závodníková)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128507 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic