Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

čtenářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Využití fantasy a sci-fi literatury a filmu ve výuce fyziky
 (Jan PLZÁK)

2016, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8mjk8u// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání ve fyzice | Theses on a related topic

Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most)
 (Markéta KRATOCHVÍLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7n6pdx// | Specializace v pedagogice / ČJ VV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Konstrukce mezinárodní politiky ve vybrané sci-fi a fantasy tvorbě, politizace a utváření jinakosti
 (Jiří Janouškovec)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76397 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

Names in Fantasy and Sci-fi Literature: Meaning and Translation
 (Martin PLOHÁK)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a1o5jj// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Nákupní chování čtenářů žánrů sci-fi, fantasy a hororu
 (Jan Pavliš)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nkfn9m// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Fantasy literatura jako fenomén 20. – 21. století a její popularita v knihovnách
 (Zuzana Muschová)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/e2faa/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví | Theses on a related topic

Sci-fi a fantasy jako filmové žánry a jejich varianty v české kinematografii mezi léty 1989 - 2008
 (Ondřej Pavliš)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//075qt7// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Hrdinové české skautské literatury
 (Josef NEŠPOR)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zc05nt// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

Mimoškolní četba současných dětí 6.-7. tříd na ZŠ v Libereckém kraji
 (Petra Barochová)

2013, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//opna9g// | Učitelství pro střední školy / český jazyk - tělesná výchova (nav.-SŠ) | Theses on a related topic

Hrdinové české skautské literatury
 (Josef NEŠPOR)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zc05nt// | Filologie / Česká filologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)