Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Pracovní schopnost a její měření za pomoci Indexu pracovní schopnosti (na příkladech realizovaných studií)
 (Martina Miškelová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pcu9e/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Analýza pracovní schopnosti u českých zaměstnanců
 (Jana Vašáková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0fqc/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Age management ve státní správě a soukromém sektoru
 (Kristýna Pekařová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fmqka/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Age management. Přístup k zaměstnancům 50+.
 (Klára Bartošíková)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isf3t/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Age management
 (Marie Čubová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77424 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Age management vo vybranej firme
 (Martina Malíková)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m8lhde// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Age management a jeho vliv na obchodní činnost v nadnárodních korporacích
 (Karolína Kozlíková)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bspxxd// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika obchodu | Theses on a related topic

Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015
 (Julie Táborská)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69833 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

AGE MANAGEMENT ZAMĚŘENÝ NA OSOBY VĚKOVÉ KATEGORIE 50PLUS
 (Jakub MARINOV)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yjifzx// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

Work ability index u osob 50 plus jako nástroj řízení lidských zdrojů ve zdravotnickém zařízení
 (Karolína Babková)

2014, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//dzuo5p// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)