Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bohumín

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Přeshraniční železniční doprava na bývalé československo-německé, po roce 1945 československo-polské státní hranici v úseku Hrádek nad Nisou - Bohumín.
 (Marcel Kroupa)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igrf8/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Očekávání uživatelů od služby SOCIÁLNÍ ASISTENCE Ostrava, Bohumín
 (Nikola Šimíková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a6a8m/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Ekonomické dějiny města Bohumín
 (Bronislava VICENÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//g23hzt// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Potenciál konkurenceschopnosti železnice na dopravním rameni Bohumín – Košice
 (Tomáš Kurowski)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1hip/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Návrh hydrologické části lokálního výstražného systému pro lokalitu Bohumín
 (Radek Górak)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119665 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Theses on a related topic

Vývoj koryta Odry na území přírodní památky Hraniční meandry Odry v městské části Bohumín-Kopytov
 (Kateřina Raszková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115430 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Analýza čerpání finančních prostředků z fondů EU městem Bohumín
 (Michaela MRÓZKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dw443o// | Humanitní studia / Francouzská filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Naplňování komunitního plánu města Bohumín
 (Veronika ŠIMKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zxdml2// | Sociální politika / Komunitní rozvoj | Theses on a related topic

Nová usedlost Bohumín
 (Marcel Svrčina)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116733 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Theses on a related topic