Theses on the same topic (having an identical keyword):

bakteriocin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Srovnání účinnosti dvou endolysinů v terapii stafylokokových infekcí
 (Šárka Kobzová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd4ug/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Imobilizace biologicky aktivních látek v matrici vodorozpustného polymeru
 (Martina Hrabalíková)

2015, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mfc1bn// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Bakteriocinotypizace kmenů Escherichia coli izolovaných z potravin
 (Kristýna MIKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9cg01k// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Charakterizace rezidentní mikroflóry prasat s ohledem na využití kolicinogenních probiotických preparátů pro léčbu kolibakterióz selat
 (Viktória Pirková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krmjg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Charakteristika kmenů Pseudomonas aeruginosa pocházejících z infekcí močového traktu
 (Kristýna Dufková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ox5j7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Terapeutický potenciál kolicinů při léčbě kolibakterióz prasat
 (Matěj Hrala)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2b62/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Bakteriocinogenie u patogenních a komensálních kmenů Escherichia coli
 (Lenka Micenková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4kma/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Bakteriociny produkované druhy rodu Pseudomonas
 (Kristýna Dufková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agpha/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Identifikace genů kódujících korpuskulární bakteriociny Pragia fontium (24613)
 (Eva Chaloupková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/muu9x/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)