Theses on the same topic (having an identical keyword):

bozp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Systém BOZP ve vybraném podniku
 (Adéla Jančaříková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw18e/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

BOZP žáků v odborném výcviku při ručním a strojním zpracování kovů
 (Pavel LUKEŠ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xq13mm// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Adaptace zaměstnanců ve společnosti BOZP-PO
 (Kateřina Semotánová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//as6ao1// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

BOZP - vývoj a podmínky
 (Jana Samková)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9va6/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Systém BOZP ve vybraném řetězci supermarketů
 (Hana Erbenová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//94yp4l// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Řízení rizik BOZP ve stavebnictví
 (Tereza Pecáková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cqwxr/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Návrh na zavedení managementu BOZP ve firmě KORADO, a.s.
 (Veronika Cinková)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/u69ws/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vyhodnocení pracovních rizik u firmy IMS s. r. o. Brníčko, posouzení současného stavu BOZP a vypracování Pokynů k zajištění BOZP pro tuto firmu
 (Milan Axman)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69639 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Kontrola stavu BOZP na staveništi
 (Josef Dittrich)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114066 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

BOZP ve vybrané firmě XY
 (Vojtěch Sakař)

2018, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ue71is/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)