Theses on the same topic (having an identical keyword):

cteni ve tride

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Metodika výuky čtení ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra
 (Johana Schovánková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/venkg/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Tvorba třídního časopisu jako podpůrného prostředku pro výuku čtení a psaní ve 2. třídě ZŠ Creating a class magazin as a supporting element in learning reading and writing in the second grade of primary school
 (Eliška JAMBOROVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r6d88w// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk | Theses on a related topic

Úroveň čtenářských dovedností a možnosti jejich rozvoje v 5. ročníku ZŠ ve speciální třídě pro děti s SPU
 (Alžběta Matoušková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wc7mr/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj dovednosti čtení s porozuměním na 1. stupni ZŠ ve 3. a 4. třídě
 (Olga JURÁŇOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ssxh8h// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Problematika domácích úkolů ve výuce elementárního čtení a psaní
 (Viktorie Malantová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cy57w/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení a psaní do běžných tříd 1.stupně základních škol
 (Pavla Večeřová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lttwe/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Metody a formy práce využívané ve výuce čtení a psaní v první a druhé třídě základní školy.
 (Petra HADRAVOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n9acyd// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

Výuka čtení žáků s dyslexií ve 2. a 3. ročníku základních škol v hlavním vzdělávacím proudu
 (František Pažourek)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnjd8/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Účinky specifických poruch učení na self-koncept a sociometrickou pozici dítěte ve třídě (práce je součástí rozsáhlejšího výzkumného projektu "Morfologické uvědomění u dyslektiků")
 (Petra ŠESTÁKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yh7e6o// | Učitelství pro základní školy / NŠ-SPG | Theses on a related topic