Theses on the same topic (having an identical keyword):

dusitany

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Dusitany a dusičnany ve stravě - jejich negativa a pozitiva
 (Veronika Hlobilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhh7z/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Snižují huminové látky toxicitu dusitanů pro ryby?
 (Miloslav VANĚČEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kjm6bc// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Hematologické změny u ryb vystavených dusitanům
 (Roman FRANĚK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mkydna// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Tolerance tilápie nilské vůči dusitanům
 (Pavel BROŽ)

2013, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4esrw0// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Vliv huminové látky HS 1500 na toleranci jesetera malého vůči dusitanům
 (Vojtěch BULÍČEK)

2014, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nw3cgn// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Obsah dusitanů v masných výrobcích
 (Lucie Pastyříková Kvapilová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zmxonl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci
 (Martina BÁRTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//usiy7u// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Theses on a related topic

Fotokatalyzátory a jejich funkce při odstraňování dusitanů a dusičnanů ve vodách
 (Ondřej Martiník)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86581 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Akutní toxicita dusitanů pro jeseterovité ryby
 (Vojtěch BULÍČEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rcsoqj// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Změny hematologických ukazatelů u ryb v souvislosti se zvýšenými koncentracemi dusitanů ve vodě.
 (Miroslav GŘUNDĚL)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aw219p// | Zemědělské inženýrství / Rybářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)