Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolicin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Kolicin a jeho receptor
 (Juraj Bosák)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kclou/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Návrh koncepce odkanalizování obce Količín
 (Miroslava Trnková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98281 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Bakteriocinogenie u patogenních a komensálních kmenů Escherichia coli
 (Lenka Micenková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4kma/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Charakterizace rezidentní mikroflóry prasat s ohledem na využití kolicinogenních probiotických preparátů pro léčbu kolibakterióz selat
 (Viktória Pirková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/krmjg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Terapeutický potenciál kolicinů při léčbě kolibakterióz prasat
 (Matěj Hrala)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v2b62/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Probiotický účinek kolicinu FY během experimentální infekce myší bakterií Yersinia enterocolitica
 (Katarína Pomorská)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk2v5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Identifikace úseků proteinu YiuR odpovědných za interakci s kolicinem FY
 (Anna Ďuriníková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iecg7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Probiotický účinek kolicinu FY během experimentální infekce myší bakterií Yersinia enterocolitica
 (Katarína Pomorská)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk2v5/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Bacteriocinogeny of yersiniae: molecular interactions of colicin FY with a susceptible bacterial cell
 (Juraj Bosák)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yw8iz/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)