Mgr. Bc. Magda Zaoralová

Bachelor's thesis

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů

The 3D structure of bacterial toxins
Abstract:
Tato literární rešerše představuje shrnutí znalostí o známých 3D strukturách bakteriálních toxinů se zaměřením na koliciny, toxiny produkované bakterií Escherichia coli. V první části představí základní charakteristiku a typy bakteriocinů. Následuje tabulka obsahující soupis v současnosti známých struktur včetně přístupových kódů databází Molecular Modeling Database (MMDB) a Protein Data Bank (PDB …more
Abstract:
This review summarizes the knowledge of the known 3D structures of bacterial toxins. It is focused on toxins produced by the bacteria Escherichia coli, colicins. The first part introduces the basic characteristics and types of bacteriocins. It is followed by a table containing a list of currently known structures including: access codes for databases, Molecular Modeling Database (MMDB), and the Protein …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2013
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta