Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunalny odpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho právna úprava
 (Silvia Krupová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t40dk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Efektivnost služeb nakládání s odpady v obcích
 (Alica Tóthová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyq05/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Hodnotenie termochemických vlastností zmesového komunálneho odpadu pre účely energetického využitia
 (Martina Gabrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129004 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Environmentálně a ekonomicky účelné nakládání s komunálním odpadem v regionu
 (Romana Gocálová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90934 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Projekt implementace nového způsobu hospodaření s organickými odpady ve společnosti Marius Pedersen, a.s.
 (Monika ZEMANOVIČOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jnvmt7// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Projekt ekonomické optimalizace zpracování odpadů ve společnosti XY spol. s r.o.
 (Zuzana ŠUSTKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//klrr2c// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Zpracování komunálního odpadu v Nové Bani
 (Ivana MLYNKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4ncxm1// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic