Theses on the same topic (having an identical keyword):

kvaziexperiment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Teória slabej centrálnej koherencie a špecifiká rozpoznávania tvárí u ľudí s poruchou autistického spektra: kvaziexperiment s použitím eye-trackingu
 (Daniela Kurečková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hi8go/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu
 (Michaela Šamalová)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc2f0/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Moderní výukové metody použité v problematice podnebných pásů a jejich efektivnost na vybrané základní škole
 (Tuyet Nhung NGUYEN)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kzu7t7// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Návrh výukového modulu pro překonání kritického místa ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ
 (Kateřina JENÍČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9mtlwe// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Emotikon a úsudek o emoci pisatele zprávy: Role emoční inteligence čtenáře
 (Hana Lukáčová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d5f7m/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Význam pohybových aktivit u seniorů z hlediska kompenzace funkčních poruch pohybového aparátu.
 (Veronika Wiednerová)

2012, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ai9ab/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Efektivita vzdělávání seniorů ve vztahu ke klamavým prodejním praktikám
 (Romana MAZALOVÁ)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ifqqur// | Psychologie / Pedagogická psychologie | Theses on a related topic

Ověření vlivu speciálního tréninkového programu s gymnastickými prvky na rozvoj pohybových schopností mladých fotbalistů
 (Jaroslav KOVÁRNA)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uoe9mx// | Tělesná výchova a sport / Zn-TVSn | Theses on a related topic

Evaluace komunikace vybraných značek v sociálních médiích
 (Veronika ZÁKRUŽNÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//u5tmy0// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)