Theses on the same topic (having an identical keyword):

lektor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Lektor a uvádění aktivit na zážitkových kurzech
 (Martina Nováčková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spdxp/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Lektor jako spolutvůrce sociálního klimatu třídy
 (Andrea Kurková)

2020, Bakalářská práce, AKCENT College

https://is.akcentcollege.cz/th/r1wbz/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

A. M. Píša – kritik, lektor, redaktor
 (Šárka Sýkorová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lncbc/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Učitel na gymnáziu a lektor univerzity třetího věku v jedné osobě
 (Gabriela Škodíková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wxx93/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Lektor ve vzdělávání seniorů
 (Lucie KOLÁČKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//54qiyb// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

Další profesní rozvoj lektor v kontextu vzdělávací instituce
 (Kamila SVOBODOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qvup8a// | Specializace v pedagogice / Řízení vzdělávacích institucí | Theses on a related topic

Lektor v edukaci seniorů
 (Eliška Petříková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8a53vb// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Divadelní lektor v profesionálním divadle
 (Kristina Lišková)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9673 | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Lektor - jeho role a činnosti ve vzdělávání dospělých
 (Iva Herrmannová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//r3auvu// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Lektor dalšího vzdělávání
 (Hana Fialkova)

2019, absolventská práce, VOŠES A SPŠPT

http://theses.cz/id//mi6fnv// | Personální řízení / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)