Theses on the same topic (having an identical keyword):

modelovani kreditniho rizika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Využití vybraných metod strojového učení pro modelování kreditního rizika
 (Matěj Drábek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70842 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Modelování kreditního rizika a možné inovace
 (Daniel Mužík)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72092 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
 (Dana Cíchová Králová)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52829 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
 (Zuzana Matoušková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do1ly/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Použití data miningu pro řízení kreditního rizika v bankovnictví
 (Veronika Sakhanchuk)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77843 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Modelovanie kreditného rizika pomocou inteligentných systémov
 (Ján Adamovič)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/59399 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Riziko koncentrace v modelování kreditního portfolia
 (Šárka Lupínková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71428 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Hodnocení úvěrového rizika v mezinárodním obchodě - srovnání modelu EGAP, a. s., a komerčních bank
 (Andrea Čiháková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33379 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Prediktivní modelování v oblasti řízení kreditních rizik
 (Iva Švastalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35948 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Kreditní riziko - rating Bank of England
 (Anh Ngo Thi Ngoc)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37428 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)