Theses on the same topic (having an identical keyword):

moodle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Tvorba výukových materiálů v LMS Moodle
 (Ondřej Melichar)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjs4e/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Designing Online English Courses for Military Learners Using Moodle
 (Martin Dolníček)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlirc/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Distanční vzdělávání s pomocí Moodle
 (Jiří Oliva)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otpnm/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.
 (Milan Valúšek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd9kh/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.
 (Petr Zatloukal)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtnv7o// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle
 (Jan Petr)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klrlm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Tvorba komponenty Biodomino pro výukový systém Moodle
 (Pavla Suchánková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//c3y4n1// | Biomedicínská informatika / | Theses on a related topic

E-learningový kurz o práci a využívání systému Moodle pro zaměstnance AcelorMittal Engineering.
 (Miroslav SRBA)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mokbks// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Audiovizuální prostředky pro podporu výuky v LMS Moodle
 (Tomáš DOLEŽEL)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r78tlg// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Moodle a jeho využití jako informačního systému při ochraně obyvatelstva
 (Pavel Rožek)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j7je6c// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)