Theses on the same topic (having an identical keyword):

moodle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.
 (Milan Valúšek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd9kh/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle
 (Jan Petr)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klrlm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Designing Online English Courses for Military Learners Using Moodle
 (Martin Dolníček)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vlirc/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Distanční vzdělávání s pomocí Moodle
 (Jiří Oliva)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/otpnm/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Teaching English at Vocational School with the Support of a Moodle Course
 (Miroslava Chaloupková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1zev/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.
 (Petr Zatloukal)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtnv7o// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Teaching English Conversation with Moodle: Designing Course
 (Pavlína Navrátilová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujl7z/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Tvorba komponenty Biodomino pro výukový systém Moodle
 (Pavla Suchánková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//c3y4n1// | Biomedicínská informatika / | Theses on a related topic

Moodle ve výuce angličtiny
 (René Netík)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4673 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

E-Learning a tvorba kurzu v LMS Moodle
 (Oldřich Černý)

2020, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//959zbi// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)