Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychologicke vnimani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vybrané psychologické souvislosti vnímání fyzické atraktivity u žen
 (Taťána KOLONIČNÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o5zrxk// | Psychologie / | Theses on a related topic

Psychologické jevy ovlivňující vnímání byznys pravidel v podnikové praxi
 (Patrik Kopecký)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80624 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Psychologické základy marketingu
 (Yelena Grebenkina)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/o3ubv/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Psychologické aspekty v marketingu a jejich vliv na chování zákazníka
 (Yana Boronina)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/aeimy/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Vnímané pedagogicko – psychologické problémy v profesních začátcích učitele mateřské školy
 (Natálie Kučerová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pboxa/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Prolegomena k psychologickým předpokladům estetického vnímání a hodnocení
 (Marie Pikartová)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnsmn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Psychologické aspekty zavádění nového výrobku na trh
 (Anna Kabeeva)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vsvdp/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Koreláty psychologické smlouvy u pracujících studentů
 (Petr Matoušek)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnd8k/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Genetický podklad vnímání akutní bolesti
 (Olga Hrazdilová)

2006, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6ep4/ | Všeobecné lékařství / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)