Theses on the same topic (having an identical keyword):

texturni parametry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Texturní parametry snacků s přídavkem hmyzího prášku v průběhu skladování
 (Michaela Urbánková)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aoyuyh// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Vliv přídavku kyseliny adipové jako náhrady tavicích solí na vybrané texturní parametry tavených sýrů.
 (Pavel MANČÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dtdwsd// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí
 (Ondřej HALUSKA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//28c0ui// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Studium texturních parametrů pevných látek adsorpcí dusíku a argonu
 (Martin HAROK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ue8omu// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Theses on a related topic

Vliv sterilačního záhřevu na reologické a texturní vlastnosti tavených sýrových výrobků
 (Tereza Šmigurová)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//72wxle// | Technologie potravin / | Theses on a related topic

Vliv použité pšeničné mouky na texturní vlastnosti muffinů
 (Veronika Poledníková)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pauwvt// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Možnosti ovlivnění parametrů játrové paštiky volbou proteinových koncentrátů.
 (Kateřina Joklová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//utru0u// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Změna vybraných parametrů přírodního sýra s přídavkem dekarboxyláza pozitivního kmene Lactococcus lactis subsp. cremoris
 (Simona Maděrová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4oj75i// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Vliv aplikace různých polyfosforečnanů na texturní vlastnosti tavených sýrů
 (Pavel Mančík)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ir2nfp// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin - specializace Technologie mléka a mléčných výrobků | Theses on a related topic

Vliv vybraných fosforečnanových solí a hydrokoloidů na texturní vlastnosti masných výrobků
 (Bach Son Long NGUYEN HUYNH)

2012, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w28x3n// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)