Theses on the same topic (having an identical keyword):

tvurci psani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Tvůrčí psaní v informační společnosti se zaměřením na postupy tvorby epických žánrů
 (Petr Horáček)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hi48q/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Píšu, tedy jsem aneb Tvůrčí psaní jako cesta k sebevyjádření
 (Šárka Ziková)

2014, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/gl0rt/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově
 (Zuzana Šalamounová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2kgy/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní jako nástroj rozvoje tvůrčího myšlení v literární výchově
 (Zuzana Šalamounová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbybb/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Fenomén Harry Potter jako podnět pro tvůrčí psaní a čtení
 (Sabina PAKANDLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yink8y// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní s výtvarnými podněty pro literární vyučování
 (Zdenka ŠIMRALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v4v70y// | Specializace v pedagogice / ČJ VV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Uplatnění Čítanky se zaměřením na tvůrčí psaní v praxi na druhém stupni základní školy
 (Nela HLADILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pcuozs// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Tvůrčí psaní a vědecká práce
 (Pavla Pazderníková)

2009, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmmru/ | Filologie (čtyřleté) / Česká literatura | Theses on a related topic

Využití tvůrčího psaní v hodinách slohové výchovy na 1. stupni základní školy
 (Ludmila Shuli)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1kjk/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Rozvíjení čtenářských dovedností studentů bohemistiky prostřednictvím tvůrčího psaní
 (Jitka Cholastová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avnp7/ | Filologie (čtyřleté) / Česká literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)