Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

standardni skola

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Efektivita použití preventivních programů proti šikaně na 2. stupni standardní a alternativní (daltonské) školy
 (Jana Svobodová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhmvj/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Hodnocení na alternativní a standardní škole
 (Andrea CYRKULÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hkaxx9// | Specializace v pedagogice / Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Srovnání interakčního a komunikačního stylu učitele a žáka na alternativní a standardní škole
 (Lucie STRAŠILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vxr0g4// | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Klima ve třídě základní školy alternativní a standardní - se zaměřením na vliv alternativních škol na třídní klima
 (Táňa NEČASOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mu5zwy// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Inovativní mateřská škola
 (Gabriela Velebová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4879 | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Srovnání interakčního a komunikačního stylu na alternativní a standardní škole
 (Veronika KOTASOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0lmcl4// | Učitelství pro střední školy / pedagogika - výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Vztah ke škole a motivace ke školní práci žáků standardních (běžných) a vybraných alternativních škol
 (Dana Kalusová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gv8li/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zdroje zátěže učitelů na standardních a alternativních školách
 (Martin Matušek)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/guvl6/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Individuální preference při učení žáků standardních a alternativních daltonských škol
 (Lenka Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r4b60/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)