Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

the ustecky region

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Trestná činnost dětí mladších patnácti let v regionu Ústecka : ( požadavky zák.č. 218/2003Sb. v kontextu platné právní úpravy.
 (Marcela ČMEJLOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4568 | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Dopady těžby lithia na Cínovci pro region
 (Vladimíra Krejčová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130253 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Využitelnost průmyslových zón v rozvoji problémových regionů se zaměřením na Ústecký kraj
 (Kateřina PÍSECKÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d2ag6n// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Základní umělecké školy Ústeckého regionu a jejich postavení na trhu vzdělávacích služeb
 (Antonín Vacek)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r2jdm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Hodnocení kvality osobní železniční dopravy v regionu Ústí nad Labem
 (Andrea Fafejtová Táborská)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bpii4y// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Analýza výdajových položek státního rozpočtu se zaměřením na Ústecký kraj
 (Věra VOŽENÍLKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//59s85o// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zkušenosti se zapojováním veřejnosti do rozhodovacích procesů územní samosprávy v Ústeckém kraji
 (Andrea Kounovská)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kgcj2/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Implementace nástrojů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Ústeckého kraje
 (Lucie Hunčárová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jetzm/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva ČR se zaměřením na Ústecký kraj
 (Karina BRZOBOHATÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//56nzf7// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Instituty řízení zdravotnictví na úrovni územních samospráv v Ústeckém kraji
 (Kamila Bedrnová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ybih1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)