Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ras

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Molekulární diagnostika syndromu Noonanové a přidružených RASopatií s využitím cíleného sekvenování příští generace
 (Eliška Svobodová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tjrkd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

GTPasy nadrodiny Ras u protistních organismů
 (Romana PETRŽELKOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mtzxdl// | Biologie / | Theses on a related topic

Využitie odpadovej vody z RAS pre produkciu mikrobiálneho proteínu.
 (Patrik SADLOŇ)

2017, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//szfs1a// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Využití programu HEC-RAS při modelování rozlivů v korytě řeky Odry v Bohumíně
 (Kateřina Raszková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130119 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání přežití, růstu a celkové efektivity chovu u juvenilních ryb amura bílého (Ctenopharyngodon idella) v průběhu přezimování v rybnících a RAS.
 (Petr PECHER)

2016, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//khzmnr// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Problematika ukazatelů RAS a chloridů v průmyslových odpadních vodách a jejich vliv na životní prostředí.
 (Naděžda DÖRNEROVÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ojjcuy// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Výchova ve školní družině jako pomoc dětem utvářet a rozvíjet postoje vůči příslušníkům jiných ras a etnik žijících na území České republiky
 (Jana PEŠTOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h80dur// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Intenzivní chov okounka pstruhového (Micropterus salmoides) v RAS s různým světelným režimem
 (Dominik BOŇKO)

2019, Diplomová práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d6ndj8// | Zemědělská specializace / Rybářství a ochrana vod | Theses on a related topic

Biologické základy RASopatií
 (Daniela STAŇKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36qdjq// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Biologické základy RASopatií
 (Daniela STAŇKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36qdjq// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)