Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ucel trestu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Psychologické aspekty trestu z pohledu odsouzeného, vykonavatele trestu i veřejnosti
 (Petra Filová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rqwiw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pojem a účel trestu, systém trestů
 (Jana Jelínková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pmmk3/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Pojem a účel trestu, systém trestů
 (Marcela Svobodová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u37zy/ | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Systém ukládání tzv. alternativních trestů s akcentací na tresty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody a peněžitého trestu
 (Jan PÖTZL)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cxxs40// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Účel trestu obecně prospěšných prací dle organizací zajišťujících místa pro výkon tohoto trestu
 (Renáta Talašová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gji3p/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Trest odnětí svobody na doživotí jako nejvyšší možná forma trestu
 (Vendula Růžková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/auqp4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Smysl a účel trestu a rozsah zadostiučinění v trestním řízení z pohledu restorativní justice
 (Petra Masopust Šachová)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e21xa/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Theses on a related topic

Retribuční versus utilitární postoj k trestu v Dánsku a České republice
 (Tereza Staňková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6fim/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Účel trestu v českém právu trestním
 (Andrej Lobotka)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgcmf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv druhu trestu na kriminální recidivu
 (Aneta Piňosová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6ls1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)