Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hypothesis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Historical Hypothesis of the Failure of Memetics
 (Radim Chvaja)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4o4z/ | Filozofie / | Theses on a related topic

Vytvoření webové aplikace pro uživatele aplikace Hypothesis
 (Martin Poklop)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozp6v/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Examining predictions of the ritual form hypothesis about religious life of two diverse groups: Quakers and Jehovah's Witnesses.
 (Libor Šimek)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcfzq/ | Filozofie / Religionistika | Theses on a related topic

Testování „scar hypothesis“ u pacientů s diagnózou depresivní porucha nálady
 (Tereza Bartošová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tnw4k/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Aspects of Gaia Hypothesis in Frank Herbert's Dune
 (Petr Bělohrad)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzg25/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Firm´s Location Sensitivity to the European Union´s Environmental Policies. Pollution haven Hypothesis or Hypothesis?
 (Veronika Koubová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23434 | Economics of International Trade and European Integration / | Theses on a related topic

Testing the efficient market hypothesis: an event study approach
 (Roman Demko)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84078 | Finance and Accounting / | Theses on a related topic

Aplikace na ovládání eye trackingového zařízení s možností komunikace se softwarem Hypothesis
 (Michaela Helísková)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mamweo// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Environmental quality related to economic growth: meta-analysis of environmental Kuznets curve hypothesis
 (Viktorie Petříková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//e00vnm// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Testing the stress-gradient hypothesis at the roof of the world: effects of the cushion plant Thylacospermum caespitosum on species assemblages
 (Miroslav DVORSKÝ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vrr65h// | Botanika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)