Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nukleove kyseliny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Srovnání izolačních metod pro současnou extrakci virové a bakteriální nukleové kyseliny z biologických matric
 (Dávid Vrábel)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lccap/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Nukleové kyseliny jako terapeutické agens
 (Lucie Ráčková)

2015, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//uukhao// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Charakterizace nukleových kyselin v komplexním prostředí živých buněk pomocí in-cell NMR spektroskopie
 (Michaela Krafčíková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5r5s/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Theses on a related topic

Rozšíření výuky předmětu Struktura a dynamika nukleových kyselin
 (Pavlína Pokorná)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0f5q/ | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy | Theses on a related topic

Studium molekulových interakcí v nukleových kyselinách: (deoxy)ribosa-báze a fosfát-báze
 (Klaudia Mráziková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egq6e/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Komplexy proteinů a nukleových kyselin zajišťující stabilitu genomu
 (Ivona Nečasová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rk16y/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Studium rozhraní mezi proteiny a nukleovými kyselinami pomocí QM/MM metody
 (Pavlína Pokorná)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9ri0/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Struktura a dynamika nukleových kyselin
 (Viktor Illík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekq8u/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Konstrukce chemicky modifikovaných nukleových kyselin pro využití v elektrochemických DNA senzorech
 (Medard Plucnara)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/co85x/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)