Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

povrchova teplota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Studium změny povrchové teploty obličeje po požití kapsaicinu pomocí termokamery
 (Lucie Krajíčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egoyz/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Detekce antropogenního ovlivnění pole povrchové teploty (LST) v ČR
 (Martin Bureš)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flg9h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu
 (Martin Svatoň)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rumce/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Prostorová diferenciace povrchových teplot v Evropě
 (Michal Vrabel)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q501s/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Faktory podmiňující prostorovou diferenciaci teploty vzduchu v prostředí městského klimatu
 (Jan Geletič)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8xzh/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Theses on a related topic

Mapování povrchové teploty (LST) základních druhů povrchů
 (Petra Neničková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oztmt/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Využitelnost měření teploty povrchu těla zvířat
 (Kateřina SOBÍŠKOVÁ)

2018, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uzsqm2// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Měření změn povrchové teploty vemene při procesu dojení metodou infračervené termografie
 (Martina Goldová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ltu6qm// | Zootechnika / | Theses on a related topic

Vývoj a prostorová distribuce povrchových teplot v Českých Budějovicích a okolí
 (Šárka KOTTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cteq34// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Mapování prostorových a časových změn polí radiační teploty v Evropě
 (Daniel Baťa)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsuku/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)