Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

smesi alkoholu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sledování stability enzymů a enzymových směsí pro stanovení alkoholu a glycerolu ve víně.
 (Ondřej Kubesa)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lrpkd/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů
 (Petra Šoupalová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114059 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Účinky teploty na charakteristiky výbuchu dvou primárních alkoholů s krátkým řetězcem v uzavřené komoře
 (Tomáš Vavřík)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135918 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Analýza teplot vznícení palivových směsí na bázi alkoholů s dieselem
 (Patrik Indra)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135899 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Transesterifikace provedená dvěma alkoholy současně
 (Petr Mach)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//370m2f// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Výpočet a verifikace teploty vzplanutí multikomponentních směsí alternativních paliv
 (Tereza Zahálková)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128118 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin
 (Petr Dolníček)

2018, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137493 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Komparativní studie výbuchových parametrů směsí konstitučních izomerů propanolu se vzduchem
 (Jiří Celner)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136003 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Výbuchové parametry směsi uhlovodíků vznikajících Fischer-Tropschovou syntézou
 (Jan Živna)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136002 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic