Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

funkcni sobestacnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Problematika funkční soběstačnosti a kvality života u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu
 (Kristýna Savvinová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m63wt/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost a kvalitu života důchodců žijících v domově pro seniory
 (Zuzana Žecová)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/srapg/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Hodnocení funkční nezávislosti u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě
 (Jana Ludvová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o83ew/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení funkční nezávislosti u vybraných pacientů Komplexního cerebrovaskulárního centra
 (Eva SVOBODOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0vxe9d// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv rekondičního pobytu na funkční schopnosti u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
 (Hana ZWETTLEROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//u3ll9z// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Posousezní vývoje ve vybraných oblastech zdravotního stavu seniora v průběhu následné péče: soběstačnost, mobilita, riziko pádu, riziko dekubitů
 (Monika Stehnová)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xqrm0r// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Funkční hodnocení amputářů
 (Aneta BUCHARTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7mqwru// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv komplexní rehabilitační péče na míru soběstačnosti u pacientů po amputacích na dolních končetinách - hodnoceno pomocí testu FIM
 (Jana Brabcová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwsg1/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení soběstačnosti a posturální stability u pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Soňa Štamfestová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gulap/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Hodnocení vlivu vzdělání na soběstačnost a mobilitu seniorů
 (Bohumila Vejrážková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj3n7/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)