Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

porucha chování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Zájmy dětí v zařízení pro výkon institucionální výchovy
 (Jan KUNDERA)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pakoe9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Možnosti následné péče o jedince opouštějící zařízení pro výkon institucionální výchovy
 (Simona KOTKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x3px5j// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Adaptační mechanismy a projevy stresu v prostředí institucionální výchovy
 (Michaela ŠTOLPOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//00jz0t// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Projevy stresu v procesu adaptace jedince na prostředí institucionální výchovy
 (Jiří KUKLÍK)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//17dnkc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život
 (Věra Linhartová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfqva/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Krizová intervence v zařízeních pro výkon institucionální výchovy
 (Dana Vejvodová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//57ti7c// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách
 (David Káčerik)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhx61/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život
 (Leona Běhounková)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qen12/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Sociální práce v dětských domovech se zaměřením na přípravu dítěte na samostatný život
 (Jan HANÁK)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qko9lg// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život
 (Věra Linhartová)

2015, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rfqva/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)