Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sedentary work

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vplyv vykonávaného povolania na vznik nadváhy a obezity
 (Eva Janíková)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h70im/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Úroveň hydratace žen středního věku se sedavým zaměstnáním
 (Lucie MACHÁČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//02ted9// | Tělesná výchova a sport / Trenérství a management sportu | Theses on a related topic

Zdravý životní styl versus sedavé zaměstnání
 (Tomáš Majda)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgah2/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Vliv sedavého zaměstnání na posturu člověka z pohledu fyzioterapeuta
 (Kateřina RAZIMOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hwuzgg// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv jógy na pacienty se skoliotickým držením u sedavého typu zaměstnání
 (Daniela SOPKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hm38iy// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kompenzační cvičení pro osoby se sedavým zaměstnáním
 (Alena NEZVALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fwmezl// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

De formity - šperky a objekty inspirované anomáliemi kostry lidského těla
 (Paula Migašová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//1nkldg// | Textil / Textilní a oděvní návrhářství | Theses on a related topic

Hodnocení vztahu mezi časem stráveným u obrazovky a tělesným složením nedospělých jedinců
 (Jana Panicová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aqb7z/ | Antropologie / | Theses on a related topic