Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

polyfonie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Sága rodu Forsytů: hodnoty, funkce a polyfonie uměleckého díla literárního
 (Vojtěch Brož)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xbkju/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika a kulturní studia | Theses on a related topic

Polyfonie v díle S. V. Rachmaninova- vznik, původ, vlivy
 (Olga Punko)

2016, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/pk28w/ | Hudební umění / Hra na klavír | Theses on a related topic

Vokální polyfonie v Čechách v době panování Rudolfa II.
 (Zuzana Vaculová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tl3mw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství hudební výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Polyfonie v dílech J. B. Foerstra a jeho současníků
 (Tomáš Židek)

2014, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8265 | Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Princip kánonu v renesanční polyfonii a dílech 20. století //s přihlédnutím k jeho použití a přetvoření
 (Jan Dobiáš)

2012, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/mjoo5/ | Hudební umění / Kompozice | Theses on a related topic

Analýza hudební řeči domorodých obyvatel Šalamounových ostrovů
 (Jakub Míšek)

2011, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7064 | Hudební umění / Hudební teorie | Theses on a related topic

Rajhradský rukopisný sbornik A 7077 z Oddělení hudební historie MZM v Brně
 (Lucie Sýkorová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfl9j/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Antoine a Robert de Fevin: jejich mše v brněnském rukopise BAM1
 (Hana Studeničová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu7cy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Rukopis A 1775 Slezského zemského muzea. Analýza repertoáru v kontextu slezské hudební kultury pozdní renesance
 (Magdalena Dostálová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vz8xq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Průvodce po dějinách staroruského bohoslužebného zpěvu
 (Jaroslav Černocký)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kmj3o/ | Učitelství pro střední školy / Hudební výchova Hlasová výchova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)