Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

výživa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Organoleptické vlastnosti a kvalita stravy poskytované studentům v Menze JU v ČB ve srovnání se stravou převáženou klientům Nemocnice ČB, a.s.
 (Zuzana TÁCHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ukqcva// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Implementace dietního stravování do školských zařízení
 (Vendula Slámová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jh1e0/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Spokojenost pacientů s dietním systémem ve zdravotnickém zařízení
 (Lucie BECHYŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ko0vae// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Systém dietního stravování a jeho uplatnění v českém lázeňství
 (Pavlína Kobrová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12230/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management volného času | Theses on a related topic

Zdravá výživa podporovaná ICT jako nástroj prevence chorob
 (Tereza Kubečková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13454/vsh_m/ | Ekonomika a management / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Výživa lidské populace a její dopad na zdraví člověka
 (Markéta MIKOVCOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//34mh6z// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Výživa jako faktor prevence kardiovaskulárních onemocnění
 (Libuše Sedláčková)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8k850b// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Výživa a doplňky stravy aktivně cvičících v posilovnách
 (Tomáš BRODACKÝ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//z5nsza// | Specializace v pedagogice / Matematika se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Organoleptické vlastnosti a kvalita stravy poskytované studentům v Menze JU v ČB ve srovnání se stravou převáženou klientům Nemocnice ČB, a.s.
 (Zuzana TÁCHOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ukqcva// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic