Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Poradenství pro pozůstalé jako součást péče o rodiny dětí se závažným zdravotním postižením
 (Tereza JEŘÁBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pivcqg// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

Postupy a nástroje pro individuální plánování podpory s klienty s těžkým postižením v centru denních služeb
 (Klára Sodomková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd2mc/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy | Theses on a related topic

Podpora individuálního plánování s klienty s narušenou komunikační schopností v nízkoprahovém zařízení pro děti mládež.
 (Anna VLČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0k52ql// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Individuální plánování s klienty Kontaktní místnosti Kontaktního centra CPPT o.p.s Plzeň
 (Karel FROUZ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kskv5u// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Standardy kvality sociálních služeb se zaměřením na individuální plánování s klientem s mentálním postižením
 (Lenka Šourková)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//pv12vx// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální plánování v sociálních službách se zaměřením na klienty s poruchou autistického spektra
 (Silvie Halouzková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xbihxg// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Individuální plánování s klienty domu na půl cesty
 (Klára Poláčková)

2017, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9357 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování s klienty v Domově sociálních služeb Chotělice
 (Ivana Bradnová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ar9a4r// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Individuální plánování do programu Trénink dovedností pro děti s ADHD
 (Markéta Dobiášová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqj7o/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Systém individuálního plánování v oblasti sociální práce s mentálně postiženými klienty v ústavní péči
 (Tereza Gajdošová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1v1d/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)