Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Auschwitz

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

PR a fundraisingový plán dané neziskové organizace (komparace veřejné a soukromé neziskové organizace)
 (Jaromíra Veselá)

2009, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4oj1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Výroční zpráva neziskové organizace - srovnání Greenpeace ČR a Greenpeace Int.
 (Martina Strečanská)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71020 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Propagace nevládní neziskové organizace CZ.NIC, z.s.p.o.
 (Ondřej Písek)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/aklj3/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Spolupráce české nestátní neziskové organizace se zahraničními NNO a její postavení na tuzemském trhu
 (Lucie Pánková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nqfsr/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Hospodaření příspěvkové organizace poskytující sociální služby a její srovnání s charitou
 (Marek Novák)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113693 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Marketingové nástroje pro podporu produktů neziskové organizace
 (Lenka ŽENČICOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//eikoek// | Humanitní studia / Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Specifika příspěvkové organizace města
 (Zdeňka Špičková)

2009, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lygc1/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic