Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nukleace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vliv sekundární nukleace na fyzikální vlastnosti aktivních farmaceutických substancí
 (Denis Lampa)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136649 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Homogenní nukleace alkoholů v difuzní komoře s laminárním tokem
 (Michal MAREK)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g4y61q// | Analytická chemie životního prostředí a toxikologie / | Theses on a related topic

Nukleace magnetické fázové přeměny v nanostrukturách řízená substrátem
 (Jan Hajduček)

2019, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//cgs6al// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Vliv přídavku polypropylenu roubovaného maleinanhydridem na účinnost specifické nukleace
 (Marek Štefka)

2023, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//te62k0// | Inženýrství polymerů / - | Theses on a related topic

Vliv větvení a specifické nukleace na morfologii, mechanické a tepelné vlastnosti vstřikovaných produktů ze směsí polypropylenu
 (Tereza Slaběňáková)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eacf8f// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Nukleace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,9}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,1}
 (Jana Polehna)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//448w9c// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Theses on a related topic

Nukleace a růst krystalů v amorfních chalkogenidových materiálech
 (Simona Martinková)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//by6qe4// | Fyzikální chemie / | Theses on a related topic

Nukleace vody a ledu v molekulových paprscích
 (Martin Klíma)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//iyzoe9// | Chemie / | Theses on a related topic

Krystalizace polymerních materiálů: Studium nukleace na aktivních částicích s velkým specifickým povrchem
 (Miroslav JANÍČEK)

2015, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8r26ut// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Molekulární simulace nukleace kovových nanočástic v jiskrovém výboji
 (Nikita Parfenov)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0pbcxj// | Analytická a fyzikální chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)