Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kolektivní pracovní právo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)
Stávka a výluka jako způsob řešení kolektivních pracovních sporů - srovnání české a německé právní úpravy
 (Petra Ratajová)

2006, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kutit/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kolektivní právní spory a způsoby jejich řešení
 (Lukáš Kugler)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qizda/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kolektivní vyjednávání a řešení sporů z kolektivního vyjednávání
 (Ondřej ŠPENDLÍČEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//szoko3// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovně právní spory, nejčastější problémy, příčiny a řešení
 (Martin Čížek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gb3ou/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Meze kolektivního vyjednávání v rámci kolektivních smluv sjednávaných na podnikové úrovni
 (Lukáš MATAS)

2011, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cnov7v// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Návrh na řešení kolektivního vyjednávání v neziskových organizacích
 (Lenka Knotková)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4i6lge// | Hospodářská politika a správa / Řízení netržních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Pracovně právní spor o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru z pohledu zaměstnavatele
 (Veronika Mrvíková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xnlco/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Alternativní metody řešení sporů obecně, sporů z práv k duševnímu vlastnictví prostřednictvím mediace zvláště
 (Robert Cholenský)

2012, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mazk7/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Občanské právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 48 theses)