Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejná správa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Vliv velikosti obce a působnosti na strukturu rozpočtu obce
 (Michaela ALBRECHTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//964ijn// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Obce a jejich činnost v samostatné působnosti
 (Roman Hanuška)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/cfd1s/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Samostatná působnost obce na úseku ochrany veřejného pořádku
 (Martin Janíček)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0y47/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Systém nakládání s odpady v samostatné působnosti obce
 (Ondřej Kocián)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bldci/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Role obce v ochraně životního prostředí - vybrané právní aspekty
 (Kateřina Švarcová)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppcjm/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí | Theses on a related topic

Starosta obce v českém obecním zřízení
 (Jitka Vošmerová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i732s/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Povinnosti obce při výkonu samosprávy
 (Kateřina Pekárková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/v1o9a/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Práva občanů obce
 (Patrik TUKA)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//znq3zq// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vliv velikosti obce a působnosti na strukturu rozpočtu obce
 (Michaela ALBRECHTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//964ijn// | Ekonomika a management / Finanční management | Theses on a related topic

Role obce v ochraně životního prostředí - vybrané právní aspekty
 (Kateřina Švarcová)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppcjm/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)