Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci
 (Olga Tichá)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sab3c/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci
 (Olga Tichá)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sab3c/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

Cytomorfologie a imunofenotyp zralých CD5-pozitivních B-lymfoidních neoplázií
 (David STAROSTKA)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tiyf2l// | Onkologie / | Theses on a related topic