Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

talent

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Srovnání vzdělávání na běžné základní škole a škole pro nadané děti
 (Tereza Kohoutková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwz15/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Základní principy práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy
 (Hana VOLNÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rbc6oj// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Nadané dítě na druhém stupni základní školy - jeho vzdělávání a výchova
 (Monika Tkadlecová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rd4r9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy | Theses on a related topic

Nadané dítě na 1. stupni základní školy
 (Soňa HRUŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//i41rdz// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Nadaný žák s Aspergerovým syndromem v základní škole
 (Renáta Bendová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ay368/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Praktická připravenost a funkčnost výchovně vzdělávacího systému pro práci s nadanými žáky na prvním stupni základní školy
 (Tomáš Vondrka)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgz73/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Kompetence učitelky mateřské školy ve vztahu k rozvoji nadání dětí
 (Eva Macháčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m06dux// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Rozvoj kompetence k učení mimořádně nadaných žáků na vybraných NŠ v Karlovarském kraji
 (Pavla ĎURKOVOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ej0c79// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Styly učení nadaných žáků na základní škole
 (Tomáš Vondrka)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ei8g6/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Témata a aspekty prožívání studia na gymnáziu u rozumově nadaných studentů s poruchou učení
 (David Macek)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqbku/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)