Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

národní parlamenty

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Systém včasného varování průmyslového podniku
 (David Papoušek)

2016, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116546 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Systémy včasného varování
 (Jakub Dvorský)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//78e4ut// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Ekonomické aspekty informačního systému včasného varování v případě vybraných dopravních situací
 (Jitka Bajtalonová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//sjlqjv// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Systémy včasného varování v silničním provozu
 (Michal Bím)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//etirbg// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Systémy včasného varování ve finanční analýze
 (Pavel Žůrek)

2012, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/vkascl/ | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

VČASNÉ VAROVÁNÍ PŘED ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU DOPRAVNÍ NEHODY S VYUŽITÍM DATA MININGU
 (Marián Lamr)

2018, Disertační práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wt0p67// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Národní parlamenty jako strážci principu subsidiarity v intencích Lisabonské smlouvy - právní aspekty
 (Jan SVOBODA)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yyx078// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Evropský parlament a národní parlamenty ve světle Lisabonské smlouvy
 (Jan BORUNSKÝ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fw81lo// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Princip subsidiarity v právu EU
 (Šárka Hawerlandová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wtqpt/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Princip subsidiarity v právu EU
 (Michaela Horáková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2wpy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)