Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aliens

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Aliens in Space
 (Lea Kukovičič)

2019, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14816 | Dramatická umění / Režie alternativního a loutkového divadla | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Práce s napětím prostřednictvím délky záběrů ve filmech Alien a Aliens 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., střih
 (Matěj VALTR)

2012, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u0u4fh// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Střih a zvuk | Theses on a related topic

Správní uvážení v cizineckém právu
 (Markéta Vlková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uhzgo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pobyt cizinců na území České republiky
 (Alena Kočová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/l1rvb/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Opravné prostředky v cizineckém právu
 (Denisa Safyová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl6oy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Turečtí imigranti ve Spolkové republice Německo (K otázce integrace cizinců usídlených v SRN)
 (Soňa DONÁTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d9sipn// | Filologie / Politologie - Německý jazyk a literatura | Theses on a related topic

Problematika cizinců a uprchlíků a jejich pobyt v detenčních zařízeních
 (Jan KURIAL)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//m73lr9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Realizace mezinárodní ochrany v ČR
 (Petr NETOPILÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jrqi8h// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Integrace cizinců v České republice se zaměřením na státní příslušníky Vietnamu
 (Eva STAŇKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//92fmyl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Realizace mezinárodní ochrany v ČR
 (Petr NETOPILÍK)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jrqi8h// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)