Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

morfologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Morfologie buněk periferní krve u leukopenických pacientů – porovnání diferenciálního rozpočtu leukocytů stanoveného mikroskopicky a pomocí DM (digitální morfologie)
 (Nikola Fučíková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qyt1i/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvl42/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Studium vlivu morfologie na termické vlastnosti nanočástic slitiny AgCuNi
 (Tomáš Pokorný)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/om0mf/ | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Morfologie a fylogeneze ploštic nadčeledi Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)
 (Vladimír Hemala)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7kc1/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Vztah mezi individuální a obecnou trajektorií věkových změn obličejové morfologie
 (Vendula Bezděková)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bh6d7/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Matematická morfologie v spracování digitální 2D vědecké fotografie
 (Rastislav Zdechovan)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0hqp/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Polymorfizmy kandidátních genů pro schizofrenii a morfologie sítnice měřená pomocí OCT
 (Martin Babáš)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/titym/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Hierarchická segmentace biomedicínských obrazů s využitím matematické morfologie
 (Jakub Jozef Pálenik)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzizp/ | Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu | Theses on a related topic

Tvoření názvů mláďat: morfologie, syntax a frekvence
 (Lucie Findejsová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziiuv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)