Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cirkulující, nádorové, buňky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Cirkulující nádorové buňky jako okno do biologie metastázování
 (Vojtěch Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c43cf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Cirkulující nádorové buňky u solidních tumorů.
 (Kateřina HRUBÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qt7toj// | Biologie / | Theses on a related topic

Cirkulující nádorové buňky - biomarker u vybraných adenokarcinomů
 (Eliška Pospíšilová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gcw2eo// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk
 (Vojtěch Dvořák)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8ak9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Detekce markerů nádorových kmenových buněk v buněčných liniích derivovaných z pankreatického adenokarcinomu
 (Gabriela Rumíšková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylnac/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic