Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce
 (Lenka Humpolíková Adámková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46r6/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Role JAK-STAT signálních drah v aktivaci lymfocytů
 (Pavla Babínková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ugkgb/ | Chemie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Úloha transkripčního faktoru STAT3 v regulaci metabolismu neurálních progenitorů
 (Vladislava Vodičková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j46kb/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vzájemná interakce signálních drah Jak/STAT a cyklického adenosin monofosfátu u imunitních buněk
 (Martin Jaroš)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3ao1/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Zapojení STAT signální dráhy v aktivaci a proliferaci lymfocytů
 (Eva Mosejová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ag7r0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Dynamika transkripčních faktorů rodiny p53 a STAT3 v nádorových buněčných liniích
 (Radovan Krejčíř)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgl0b/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Mechanismus regulace a význam transkripčního faktoru STAT3 u neurálních kmenových buněk
 (Ondřej Filip)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6c3z/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Osobennosti sintaksičeskich konstrukcij, ispol'zovannych v vybrannych stat'jach fešn-bloga žurnala „ELLE“ za janvar' i fevral' 2017 g.
 (Klára Kleplová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ao5w2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Vliv dráhy JAK/STAT na expresi ABC transportérů
 (Zuzana Šrámková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yps11/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Transkripční faktor STAT3 jako regulátor buněčného metabolismu
 (Vladislava Vodičková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p1vzr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)