Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

manažér

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ciele a ašpirácie v práci manažera
 (Lea Kováčová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kgxcc/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Etika manažéra a jej vplyv na riadenie podniku
 (Lukáš Ovčarik)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oe2px/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Krízové riadenie hotelov v dobe recesie
 (René Pavlík)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/9811/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Manažérske riadenie v procese rozvoja firmy
 (Ľubica Magulová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/zlw5y/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hotelový manažér a jeho úloha
 (Sandra Repková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12766/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Ciele programu Erasmus
 (Eliška Prístupná)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tat7h/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Ciele a ašpirácie v práci manažera
 (Lea Kováčová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/kgxcc/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Starostlivosť o zamestnancov vo vybranej organizácii v náväznosti na organizačné ciele
 (Tatiana Chytilová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ydxnu/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Systém riadenia komerčnej banky, ciele, metódy a ukazovatele
 (Andrea Kadnárová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/uotnh/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic