Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

volatility, spillover, effects

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
 (Yunhao He)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141944 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Modelling Volatility Spillover Effects
 (Lingling Ding)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127982 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

The Volatility Spillover Effects in Asian Stock Markets
 (Yunhao He)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141944 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Modelování a predikce akciových výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH
 (Jana Dembinská)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102394 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Rozšíření nástroje STORM model checker pro GSMP modely
 (Roman Hajdúk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhv34/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modely s překrývajícími se generacemi (OLG modely)
 (Jiří PEŠÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hedg4h// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Dynamické modely lidského dýchání
 (Barbora Halaštová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/osup2/ | Matematika / Modelování a výpočty | Theses on a related topic

Modely útočníka a hrozeb v bezpečnosti ICT
 (Martin Schmidt)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/opigk/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)