Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

alkaloidy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Využití rentgen – fluorescenční spektrometrie při hodnocení anorganických příměsí organikou bohatých matricí
 (Anna Walterová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omyzg/ | Geologie / | Theses on a related topic

Hodnocení kontaminace půd rizikovými prvky metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Veronika Hrubá)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140845 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Druhové a individuální rozlišení spálených a nespálených kostí pomocí aplikace rentgenové fluorescence (XRF)
 (Nikola VODIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b0g50n// | Antropologie / Antropologie populací minulosti | Theses on a related topic

Využití bodové analýzy prováděné metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie ke studiu vzájemných asociací prvků v nedopalu
 (Karolína Křenková)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104324 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Analýza velmi tenkých vrstev na povrchu materiálů metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Adam Pukowiec)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114450 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Nanomaterials as a platform for the doxorubicin transport – Fluorescence imaging
 (Iva Blažková)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//suldo1// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

Analýza jílových minerálů s vysokým obsahem interkalovaných prvků metodou rentgenové fluorescenční spektrometrie
 (Jana Zdrálková)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81860 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Studie jedlých olejů pomocí fluorescenční spektrometrie
 (Petr NENUTIL)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//od2dgz// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA
 (Petra Jarošová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8blq/ | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Studium interakce mitoxantronu a rheinu s vybranými strukturami DNA
 (Pavel Hannig)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8iia/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)