Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

depresia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Depresívne poruchy a glycidový metabolismus
 (Dagmar Breznoščáková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hptcp/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic

Depresívne poruchy a glycidový metabolismus
 (Dagmar Breznoščáková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hptcp/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic

Diabetes mellitus a orální zdraví: klinické, mikrobiologické a genetické faktory ovlivňující vznik a rozvoj parodontitidy u diabetiků
 (Hana Poskerová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfwh9/ | Stomatologie - Zubní lékařství (čtyřleté) / Stomatologie - Zubní lékařství | Theses on a related topic

Gestační diabetes mellitus
 (Anna Rutrlová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/vyf05/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Možné rizikové faktory komplikovaného průběhu klíšťové meningoencefalitidy
 (Martina Pýchová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l16es/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Psychosociální faktory zvládání diabetes mellitus
 (Renáta Pelcáková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h39la/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
 (Hana VIMMEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y91xfq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Depresívne poruchy a glycidový metabolismus
 (Dagmar Breznoščáková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hptcp/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic